Thứ sáu, 27/11/2015
  Tel: 020.3846.848
  Fax: 020.3840.006
  KSTTHC-ubnd@laocai.gov.vn
  Liên hệ
YM:thuyublc    

abc MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC 30 TỈNH LÀO CAI
LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo

  Ngày 27/3/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai   


  Ngày 14/5/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định về việc công bố 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai  


  Ngày 14/5/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định về việc công bố 16 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai  


  Văn bản địa phương  
Văn bản số 2498/STP-KSTTHC ngày 22/10/2013 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai về việc kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (23/10/2013)

  Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 08/3/2013 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai (23/9/2013)
  Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 08/3/2013 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp áp dụng tại cấp huyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai (23/9/2013)
  Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh về việc công bố 03 thủ tục hành chính thay thế, 01 thủ tục hành chính bổ sung mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai (3/9/2013)
  Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh về việc công bố 03 thủ tục hành chính thay thế, 01 thủ tục hành chính bổ sung mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai (3/9/2013)

  Ngày 7/4/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2015  


  Ngày 14/4/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định về việc công bố 33 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai  


  Bộ thủ tục hành chính   TTHC sở ban ngành | TTHC huyện, thành phố | TTHC xã, phường


BỘ TTHC CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ 

 

 

BỘ TTHC CẤP XÃ, PHƯỜNG

 

 

 

BỘ TTHC CẤP SỞ, BAN NGÀNH

 

 

 

 

 

 

Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LÀO CAI
Tel : 020.3846.848 - Fax: 020.3840.006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Phường Nam Cường - Tp. Lào Cai
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: www.thutuchanhchinh.laocai.gov.vn
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Mail: contact@lcit.vn - Phone: (+84)203.841286
Tin hot online