Thứ tư, 4/5/2016

  Tel: 020.3846.848
  Fax: 020.3840.006
  KSTTHC-ubnd@laocai.gov.vn
  Liên hệ
YM:thuyublc    

Ngày 31/12/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 4882/QĐ-UBND về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
abc MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC 30 TỈNH LÀO CAI
LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo

  Ngày 27/3/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai   


  Ngày 14/5/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định về việc công bố 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai  


  Ngày 14/5/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định về việc công bố 16 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai  


  Văn bản địa phương   Tin tức hoạt động
Quyết định số 4848/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố TTHC mới ban hành/Thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng, luật sư, đăng ký giao dịch bảo đảm, quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản áp dụng tại cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai (6/1/2016)

  Quyết định số 4849/QĐ-UBND Ngày 30/12/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố 06 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm áp dụng tại cấp huyện thuộc phạm vi chức năng của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai (6/1/2016)
  Văn bản số 2498/STP-KSTTHC ngày 22/10/2013 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai về việc kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (23/10/2013)
  Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 08/3/2013 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai (23/9/2013)
  Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 08/3/2013 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp áp dụng tại cấp huyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai (23/9/2013)

  Ngày 7/4/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2015  


  Ngày 14/4/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định về việc công bố 33 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai  


  Ngày 4/12/2015 Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành Quyết định số 4402/QĐ-UBND về việc công bố 02 TTHC liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi  


  Ngày 19/11/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 về việc công bố 01 thủ tục hành chính xét tặng giải thưởng môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai  


  Bộ thủ tục hành chính   TTHC Liên thông | TTHC sở ban ngành | TTHC huyện, thành phố | TTHC xã, phường


BỘ TTHC CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ 

 

 

BỘ TTHC CẤP XÃ, PHƯỜNG

 

 

 

BỘ TTHC CẤP SỞ, BAN NGÀNH

 

 

 

 

 

 

Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LÀO CAI
Tel : 020.3846.848 - Fax: 020.3840.006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Phường Nam Cường - Tp. Lào Cai
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: www.thutuchanhchinh.laocai.gov.vn
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Mail: contact@lcit.vn - Phone: (+84)203.841286
Tin hot online