Thứ ba, 28/7/2015

  Tel: 020.3846.848
  Fax: 020.3840.006
  KSTTHC-ubnd@laocai.gov.vn
  Liên hệ
YM:thuyublc    

Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng xuất, nhập khẩu    Hội nghị tập huấn công tác Kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Lào Cai năm 2011    Khai trương trang thông TTĐT thủ tục hành chính và trang công báo Văn phòng UBND tỉnh    Liên ngành giải quyết một thủ tục thông quan tại cửa khẩu    Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá cao kết quả Đề án 30    DN đánh giá cao việc tiếp nhận ý kiến cải cách thủ tục hành chính    Sớm thực thi phương án đơn giản hóa TTHC của 24 bộ, ngành    UBTVQH thảo luận Báo cáo giám sát về cải cách TTHC    Sớm đưa các cơ quan kiểm soát TTHC vào hoạt động    Thống nhất việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại cấp huyện
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai
Ngày 8 tháng 6 năm 2012 Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 1356/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai, Quyết định này thay thế Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 07/10/2010; Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai.
Tin nổi bật
  Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2012
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát Thủ tục hành chính tỉnh Lào Cai 6 tháng 2012
  Hội nghị tập huấn công tác Kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Lào Cai năm 2011
abc MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC 30 TỈNH LÀO CAI
LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo

  Ngày 31/12/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 4297/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính tại tỉnh Lào Cai năm 2015   Ngày 7/4/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2015


  Ngày 7/4/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2015   


  Ngày 27/3/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai   


  Ngày 14/5/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định về việc công bố 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai  


  Ngày 14/5/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định về việc công bố 16 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai  


  Ngày 7/4/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2015  


  Văn bản địa phương  
Văn bản số 2498/STP-KSTTHC ngày 22/10/2013 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai về việc kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (23/10/2013)

  Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 08/3/2013 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai (23/9/2013)
  Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 08/3/2013 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp áp dụng tại cấp huyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai (23/9/2013)
  Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh về việc công bố 03 thủ tục hành chính thay thế, 01 thủ tục hành chính bổ sung mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai (3/9/2013)
  Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh về việc công bố 03 thủ tục hành chính thay thế, 01 thủ tục hành chính bổ sung mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai (3/9/2013)

  Ngày 14/4/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định về việc công bố 33 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai  


  Bộ thủ tục hành chính   TTHC sở ban ngành | TTHC huyện, thành phố | TTHC xã, phường


BỘ TTHC CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ 

 

 

BỘ TTHC CẤP XÃ, PHƯỜNG

 

 

 

BỘ TTHC CẤP SỞ, BAN NGÀNH

 

 

 

 

 

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

 

Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LÀO CAI
Tel : 020.3846.848 - Fax: 020.3840.006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Phường Nam Cường - Tp. Lào Cai
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: www.thutuchanhchinh.laocai.gov.vn
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Mail: contact@lcit.vn - Phone: (+84)203.841286
Tin hot online