Thứ bảy, 28/5/2016
  Tel: 020.3846.848
  Fax: 020.3840.006
  KSTTHC-ubnd@laocai.gov.vn
  Liên hệ
YM:thuyublc    

Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành có tính chất đặc thù của tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai     Ngày 31/12/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 4882/QĐ-UBND về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
abc MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC 30 TỈNH LÀO CAI
LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo

  Văn bản địa phương   Tin tức hoạt động
Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố thủ tục hành chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vị chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai (11/5/2016)

  Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính về xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của thanh tra tỉnh Lào Cai (11/5/2016)
  Quyết định 1290/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai (11/5/2016)
  Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai (11/5/2016)
  Quyết đinh số 1300/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của Về việc công bố thủ tục hành chính áp dụng tại UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai (11/5/2016)

  Quyết định số 1212 ngày 26/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào CaiVề việc công bố 36 thủ tục hành chính mới ban hành, 43 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai   


  Ngày 14/4/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định về việc công bố 33 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai  


  Ngày 4/12/2015 Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành Quyết định số 4402/QĐ-UBND về việc công bố 02 TTHC liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi  


  Ngày 19/11/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 về việc công bố 01 thủ tục hành chính xét tặng giải thưởng môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai  


  Bộ thủ tục hành chính   TTHC Liên thông | TTHC sở ban ngành | TTHC huyện, thành phố | TTHC xã, phường


BỘ TTHC CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ 

 

 

BỘ TTHC CẤP XÃ, PHƯỜNG

 

 

 

BỘ TTHC CẤP SỞ, BAN NGÀNH

 

 

 

 

 

 

Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LÀO CAI
Tel : 020.3846.848 - Fax: 020.3840.006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Phường Nam Cường - Tp. Lào Cai
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: www.thutuchanhchinh.laocai.gov.vn
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Mail: contact@lcit.vn - Phone: (+84)203.841286
Tin hot online